چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه شاهد از ایستگاه مركزی آتش نشانی شهرداری بیجار
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی دخترانه شاهد از ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهرداری بیجار
   
   
   
 
 
   


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس