چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : گزارش عملكرد آتش نشانی شهرداری بیجار در فروردین ماه 1396
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
گزارش عملکرد آتش نشانی شهرداری بیجار در فروردین ماه 1396


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس