چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : بازدید سرپرست شهرداری بیجار و رئیس هیئت موتورسواری و تعدادی از مدیران ادارات از روند اجرای پروژه پیست موتورسواری و قول پاكسازی نخاله ها توسط شهرداری
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
بازدید سرپرست شهرداری بیجار و رئیس هیئت موتورسواری و تعدادی از مدیران ادارات از روند اجرای پروژه پیست موتورسواری و قول پاکسازی نخاله ها توسط شهرداری
 
 
 


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس