چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) در خصوص عملیات عمرانی سطح شهر شامل جدول گذاری، دیوار چینی و موزائیك كاری
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) در خصوص عملیات عمرانی سطح شهر شامل جدول گذاری، دیوار چینی و موزائیک کاری


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس