شنبه, 5 خرداد 1397
عنوان : اجرای گشت مشترك اجرائیات شهرداری و پلیس اماكن شهربیجار در راستای تذكر به مغازه هایی كه به حریم پیاده روها تجاوز كرده اند و تخلیه معابری كه توسط مغازه ها اشغال شده است
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ 
ساعت : ۱۰:۱۶:۲۵
اجرای گشت مشترک اجرائیات شهرداری و پلیس اماکن شهربیجار در راستای تذکر به مغازه هایی که به حریم پیاده روها تجاوز کرده اند و تخلیه معابری که توسط مغازه ها اشغال شده است
 
 
 بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8