چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : پیام تبریك سرپرست شهرداری بیجار به مناسبت روز معلم
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
پیام تبریک سرپرست شهرداری بیجار به مناسبت روز معلمپورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس