چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : لایروبی و پاكسازی كامل رودخانه حاكم شهر و آماده سازی آن برای مسقف كردن و اجرای پروژه بازار روز توسط شهرداری بیجار
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
لایروبی و پاکسازی کامل رودخانه حاکم شهر و آماده سازی آن برای مسقف کردن و اجرای پروژه بازار روز توسط شهرداری بیجارپورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس