چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : نظافت وپاجوش زنی وكندن چاله آبخوری درختان وهرس انواع شمشاد و زرشك وكاج و شن كشی كل پارك شاهد، توسط فضای سبز شهرداری بیجار
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
نظافت وپاجوش زنی وکندن چاله آبخوری درختان وهرس انواع شمشاد و زرشک وکاج و شن کشی کل پارک شاهد، توسط فضای سبز شهرداری بیجار
 
 


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس