چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : شخم زنی وتسطیح بلوار امام علی (ع) جهت چمن كاری، توسط واحد فضای سبز شهرداری بیجار
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
شخم زنی وتسطیح بلوار امام علی (ع) جهت چمن کاری، توسط واحد فضای سبز شهرداری بیجار


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس