چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : پیام تسلیت سرپرست شهرداری بیجار به مهندس قیصر مدیر عامل اتحادیه سازمانهای حمل و نقل كشور
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
پیام تسلیت سرپرست شهرداری بیجار به مهندس قیصر مدیر عامل اتحادیه سازمانهای حمل و نقل کشورپورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس