چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : نواختن زنگ ایثار و مقاومت به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در مدرسه ابوذر
زير عنوان : خبر تصویری...
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
نواختن زنگ ایثار و مقاومت به مناسبت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در مدرسه ابوذر
خبر تصویری...
   
   
   
   
   


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس