چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : گزارش تصویری از پاكسازی پوسترها و بنرهای تبلیغاتی كاندیداهای شورای اسلامی شهر، توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
گزارش تصویری از پاکسازی پوسترها و بنرهای تبلیغاتی کاندیداهای شورای اسلامی شهر، توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار
 
 
 


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس