چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : بازسازی و مرمت پارك سراب توسط پیمانكار و با نظارت شهرداری
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
بازسازی و مرمت پارک سراب توسط پیمانکار و با نظارت شهرداری


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس