چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : آسفالت و لكه گیری معابر و كوچه های شهرك مهدیه و فرحی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
آسفالت و لکه گیری معابر و کوچه های شهرک مهدیه و فرحی


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس