چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : ایجاد قطعه جدید در آرامستان باغ رضوان و اجرای بتن قطعات قبلی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
ایجاد قطعه جدید در آرامستان باغ رضوان و اجرای بتن قطعات قبلی
پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس