دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : تصاویری از برف روبی و شن پاشی معابر و خیابان ها توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۱۹:۱۵
تصاویری از برف روبی و شن پاشی معابر و خیابان ها توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری