دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : تصاویری از پاكسازی و برف روبی بلوار امام و نمك پاشی معابر سطح شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۱۸
تصاویری از پاکسازی و برف روبی بلوار امام و نمک پاشی معابر سطح شهر