دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : توزیع و پخش نمك بین مدارس سطح شهر بیجار جهت نمك پاشی در محیط آموزشگاه ها
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۰:۳۳:۴۲
توزیع و پخش نمک بین مدارس سطح شهر بیجار جهت نمک پاشی در محیط آموزشگاه ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری بیجار، به منظور مقابله با یخ زدگی ورودی و محوطه مدارس تعداد ی کیسه نمک جهت نمک پاشی در روزهای یخبندان بین  مدارس سطح شهر بیجار  توزیع شد.