دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : تصاویری از آغاز عملیات بذرگیری و قلمه زنی گل و گیاهان زینتی در گلخانه شهرداری توسط واحد فضای سبز
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۵۹:۴۲
تصاویری از آغاز عملیات بذرگیری و قلمه زنی گل و گیاهان زینتی در گلخانه شهرداری توسط واحد فضای سبز