جمعه, 3 خرداد 1398
عنوان : تصاویری از آغاز عملیات بذرگیری و قلمه زنی گل و گیاهان زینتی در گلخانه شهرداری توسط واحد فضای سبز
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۵۹:۴۲
تصاویری از آغاز عملیات بذرگیری و قلمه زنی گل و گیاهان زینتی در گلخانه شهرداری توسط واحد فضای سبز