شنبه, 27 بهمن 1397
عنوان : نصب پرچم غرور آفرین ایران اسلامی در میادین سطح شهر به مناسبت دهه فجر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ 
ساعت : ۸:۱۲:۱۱
نصب پرچم غرور آفرین ایران اسلامی در میادین سطح شهر به مناسبت دهه فجر