شنبه, 27 بهمن 1397
عنوان : عملیات برف روبی پیاده رو ها و معابر سطح شهر جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 
ساعت : ۱۰:۳۸:۱۷
عملیات برف روبی و پیاده رو ها و معابر سطح شهر جهت تسهيل عبور و مرور شهروندان