شنبه, 27 بهمن 1397
عنوان : حضور گسترده مردم بیجار در راهپیمایی ۲۲ بهمن
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۳۴:۱۵
حضور گسترده مردم بیجار در راهپیمایی ۲۲ بهمن