دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : آغاز عملیات آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 
ساعت : ۱۱:۳۹:۳۱

آغاز عملیات آسفالت خیابانها و معابر سطح شهر