دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : نصب سطلهای زباله در فضای سبز روبروی پلیس راه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
ساعت : ۱۰:۱۳:۲۰

نصب سطلهای زباله در فضای سبز روبروی پلیس راه