دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : پاكسازی كمربندی فجر توسط نیروهای واحد خدمات شهری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 
ساعت : ۹:۳۷:۵۲

پاکسازی کمربندی فجر توسط نیروهای واحد خدمات شهری
بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8