دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : ادامه ی اجرای عملیات لكه گیری و ترمیم آسفالت خیابان های سطح شهر
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۱:۴

ادامه ی اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابان های سطح شهر