شنبه, 4 خرداد 1398
عنوان : كندن چاله جهت كاشت درخت ورودی مسكن مهر توسط واحد فضای سبز
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ 
ساعت : ۱۰:۲۰:۲۳


کندن چاله جهت کاشت درخت ورودی مسکن مهر توسط واحد فضای سبز
بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8