شنبه, 4 خرداد 1398
عنوان : حضور پرشور مردم بیجار در راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ 
ساعت : ۱۰:۵۳:۵۹


حضور پرشور مردم بیجار در راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران