شنبه, 4 خرداد 1398
عنوان : زیر سازی چاله های خیابان ١٦ متری فاز یك شهرك آفتاب جهت لكه گیری آسفالت
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
ساعت : ۱۱:۲۵:۲۰

زیر سازی چاله های خیابان ١٦ متری فاز یک شهرک آفتاب جهت لکه گیری آسفالت