categorytitle / اخبار شهرداري بيجار .
  • time : 9:30:14
  • Date : Thu Nov 19, 2020
ترمیم پله های كوچه های تازه آباد، ترمیم و بهسازی میدان جانبازان و پاكسازی و تسطیح زمین های خالی جنب اداره محیط زیست توسط شهرداری بیجار

 ترمیم پله های کوچه های تازه آباد، ترمیم و بهسازی میدان جانبازان و پاکسازی و تسطیح زمین های خالی جنب اداره محیط زیست توسط شهرداری بیجار

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0