مشاهیر گروس نویسندگان

نویسندگان


کوشا، محمدعلیملیت :  ایرانی   
محمد على کوشا
فقیه، مجتهد و مفسر قرآن؛ نویسنده، پژوهشگر و منتقد برجستهٔ ترجمه‌های قرآن، مدرس سطوحِ عالی حوزه علمیه قم ، استاد دانشگاه و قرآن‌پژوه معاصر است. محل تولد : بیجار گروس- سیرلان
شهرت
تابعیت : ایران
تاریخ تولد : 1331/1/1
زندگینامه علمی
محمدعلی کوشا درتاریخ 1331/1/1 در  روستای دولت آباد در ده کیلومتری شهر بیجار گروس از استان کردستان چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را تا ششم ابتدایی در روستای سیرلان وتحصیلات دبیرستان را دربیجار وسال آخر را درشهرستان سقز به پایان رساند و درسال 1352 وارد حوزه علمیه قم شد و پس از تحصیل پایه های سطوح حوزوی  ودروس کلام وفلسفه وحدیث وتفسیر به درس خارج فقه واصول راه یافت وپس از پانزده سال دروس خارج استدلالی به مرتبه اجتهاد نائل آمد وآنگاه به تدریس و تحقیق وتالیف پرداخت وبیشتر روی ترجمه وتفسیر قرآن متمرکز شد. ایشان عمده تحصیلاتش را درمحضر آیت الله العظمی منتظری وآیت الله صالحی نجف آبادی گذرانده است.
تاکنون 45 کتاب وچهارصدمقاله قرآنی در کلام وحدیث و موضوعات تاریخی و تصحیح متون از او منتشر شده‌است.
ایشان دونوع ترجمه از قرآن دارند:
1-ترجمه تحت اللفظی با عنوان «ترجمه شیخ الهند با باز ترجمان محمدعلی کوشا که بارها از سوی نشراحسان درتهران منتشر شده است. ویرایش جدید آن در ماه رمضان 1399 منتشر شد که بسیار دقیق است.
2-ترجمه تطبیقی با پانوشت های توضیحی که تامدتی دیگر از سوی نشر نی درتهران چاپ ومنتشر می شود.
این اثر حاصل ده سال تدریس فن ترجمه ایشان درحوزه علمیه قم است که درنوع خود بی سابقه است.

نمونه ازآثار استاد محمد علی کوشا

مجموعة مقالات قرآن پژوهی و کتاب شناسی مؤلف(. ( » از دولت قرآن « -6

.» سور آبادی و تفسیرش « -7

.» ترجمههای ممتاز قرآن در ترازوی نقد « -9

.» ترجمه تلخیص المیزان « -11

» ترجمة ادعیه و زیارات « -11

.» پاسخ به 081 شبهه اینترنتی پیرامون قرآن « -12

یک دوره اصول دین استدلالی آموزشی(. ( » ارکان دین « -13

.» ترجمه آموزی قرآن کریم « -14

از شهید اوّل. » ترجمه الاربعون حدیثناً « -15

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی » نگارش 051 مقاله در دانشنامه قرآنی « -16

) 35 و 36 - ج 25 ( » نگارش فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی « -17 شرکت در

چاپ نشده است(. ( » مُنشآت و نامههای ادبی « -11

چاپ نشده است(. ( » مباحث علوم قرآنی « -19

مجموعهای از مباحث متنوّع در چهار دفتر( )چاپ نشده است(. ( » اوراق پراکنده « -21

چاپ نشده است(. ( » ترجمه قرآن « -21

» تفسیر سوره لقمان و مُدّثّر « -22

.» مجمع مدرّسین و محقّقین حوزة علمیه قم « -23 عضو شورای مرکزی

،» مجله آیینة پژوهش « ،» مجلة بینات « : در 17 مجلة معتبر از جمله » مجموعه مقالات قرآنی ادبی « -24

مجله « ،» مجله پیام انقلاب « ،» مجله تبیان « ،» مجله ترجمان وحی « ،» مجله مهرنامه « ،» مجله چشم انداز ایران «

مجله « ،» مجله شهروند امروز « ،» مجله میثاق امین « ،» مجله میراث جاویدان « ،» مجله میراث شهاب « ،» طلایه

و روزنامه نسیم صبا، روزنامه همشهری و ،» مجله پیام جاویدان « ،» مجله کتابهای اسلامی « ،» میراث مکتوب

روزنامه خرداد و ...

.» تأسیس بنیادی برای تنظیم و نشر آثار آیتالله صالحی نجف آبادی « -25 اقدام به

-26 ترجمههایی که توسط ایشان ویراستاری شده است عبارتند:

ترجمه قرآن از دکتر ابوالقاسم امامی.

ترجمه قرآن از دکتر مصطفی خرّم دل.

ترجمه قرآن از آیت الله صالحی نجف آبادی.

ترجمه قرآن از حجّت الاسلام محمود صلواتی.

3

ترجمه قرآن از حجّت الاسلام محمد حسین ابراهیمی کازرونی.

ترجمه قرآن از آیت الله سید محمد تقی دیباجی اصفهانی.

تصحیح و بازترجمان، ترجمه شیخ الهند.

.» نقد و بررسی 051 ترجمه از قرن چهارم تا کنون « -27

-21 سوابق تدریس:

سیزده سال تدریس مقدمات در مدرسة الهادی در قم

یک سال تدریس در مدرسة امام عصر)عج( در قم.

پنج سال تدریس در دانشگاه )دانشگاه شهید بهشتی و مدرسه عالی قضائی قم(.

در حال حاضر، تدریس فن ترجمه و تفسیر در مرکز فقهی آیت الله فاضل لنکرانی .

از آیت الله صالحی نجف آبادی. » تأثیر روایات در تفسیر و فهم قرآن « -29 تصحیح و تحقیق و ویرایش

از آیت الله فاضل گروسی. » هر کسی کار خودش بار خودش « -31 تصحیح و تحقیق کتاب

از بکتاش علی ابدال رومی. » بوستان خیال « -31 تصحیح و تحقیق کتاب منظوم

از آیت الله فاضل گروسی. » تجوید استدلالی « -32 تصحیح و تحقیق

از آیت الله فاضل گروسی. » رسالة تغنّی در قرآن « -33 تصحیح و تحقیق

از آیت الله فاضل گروسی. » ورزش افکار و آزمایش انظار « -34 تصحیح و تحقیق

از آیت الله سید ابوالفضل زنجانی. » یادگاری ماندگار « -35 تصحیح و ویرایش

آیت الله محمد باقر فشارکی. » عنوان الکلام « -36 تصحیح و ویرایش

از آیت الله طاهری اصفهانی. » المحاضرات « -37 تصحیح و ویرایش

از آیت الله طاهری اصفهانی. » کتاب الطهاره « -31 تصحیح و ویرایش

از احمد زمانیان نهاوندی. » ترجمه نهج البلاغه « -39 تصحیح و ویرایش

از حجت الاسلام محمود صلواتی. » نهج العباده « -41 تصحیح و ویرایش

از سید شرف الدین عاملی با ترجمه حسن زاده » ترجمه مؤلفان شیعه در اسلام « -41 تصحیح و ویرایش

کاشمری.

از حسن زاده کاشمری. » سروش آزادی « -42 تصحیح و ویرایش

از علی رازینی. » لغات قرآن « -43 تصحیح و ویرایش

اگر نبود فاطمه « -44 تصحیح و ویرایش کتاب از عباسعلی مؤدّنی اصفهانی. »

از فاضل گروسی. » قرائت و مفردات قرآن « -45 تصحیح و تحقیق

از علامه طباطبائی » شیعه در اسلام « -46 تصحیح، ترتیب، پانوشت و ویرایش .

4

.» مجموعه آثار مخطوط آیت الله صالحی نجف آبادی « -47 تصحیح و تحقیق

همکاری با ارگانها و مؤسسات:

-1 همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در بخش فعالیتهای قرآنی.

-2 همکاری علمی با موسسه فرهنگی گنجینه قلم.

-3 همکاری علمی با دفتر آیت الله دیباجی اصفهانی.

-4 همکاری علمی با دبیرخانه کتاب سال حوزه به عنوان داور.

-5 همکاری علمی با نشریات قرآنی.

-6 همکاری با مرکز ترجمان و وحی و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان داور.

-7 مصاحبههای فراوان قرآنی با خبرگزاریهای گوناگون از جمله ایکنا، خبر، ایلنا، کتاب، شبستان، شفقنا، ایسنا و__

نصرت الله قاسمس فر

نصرت الله قاسمس فر، متولد 12 اسفند 1334 تحصیلات مقدماتی را تا دیپلم در شهرستان بیجار به اتمام رسانید و با انتخاب شغل معلمی و اخذ مدرک فوق دیپلم دینی و عربی از تربیت معلم شهید باهنر همدان و لیسانس روانشناسی از دانشگاه اصفهان و فوق لیسانس روانشناسی از دانشاه تبریز تا سال 1370 به تدریس در دروس عربی،فلسفه و منطق در دبیرستان پرداخت. و از آن تاریخ به بعد به تدریس دروس روانشناسی و تحقیق و آمار مراکز تربیت معلم و آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان مشغول بود، او در شمار مدرسان دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی می باشد آثار وی عبارتند از:

مکانیسم تفکر

تحقیات میدانی درباره نیاز سنجی آموزشی معلمان استان کردستان

و مفالات متعدد


 

خانم پوران سامی فرزند پرویز در سال 1350 در کانون گرم خانواده ای صاحب اندیشه در موی مرزبان قلعه حلوائی بیجار دیده به جهان گشود. در سال های آغازین عمر خود از تعلیم و تربیت عالمانه پدر و مادر بهره برد، و از حدود چهار سالگی زیر نظر والدین فرهیخته ی خویش ، آموزش زبان و ادبیات انگلیسی را شروع کرد، و در زمانی که به تحصیل دوره ابتدایی پرداخت ادبیات فارسی و انگلیسی را در منزل آموخت. دوره ابتدایی را در دبستان مصدق گذراند و برای تحصیل در دوره راهنمایی، راهی مدرسه فاطمیه شد و همان جا در دبیرستان فاطمیه زیر نظر استادان و مربیان زحمتکش دیار گروس، دوره متوسطه را به پایان رساند. این در حالی بود که همزمان در کنار دروس دبیرستان به تحصیل زبان انگلیسی نیز ادامه داد. در سال 1369 با اتمام تحصیلات متوسطه در آزمون سراسری شرکت جست و در رشته کارشناسی پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی سنندج پذیرفته شد .پذیرفتن شدن وی در این رشته مقارن با آغاز کار تخصصی شان در ارتباط با ترجمه متون اختصاصی در رشته پزشکی و پیراپزشکی شد. او در سال 1372 به ترجمه کتب مرجع رشته پرستاری پرداخت که اولین کار ترجمه او تحت عنوان فوریت های پزشکی ( از کتاب مرجع لاکمن ) در همان سال به چاپ رسید. از آن پس ترجمه کتب تخصصی مورد نیاز دانشجویان پرستاری و دیگر رشته های پزشکی و پیراپزشکی ادامه داد. او بیش از سی و چند عنوان کتاب در قالب ترجمه ، تدوین گردآوری نموده است که در دانشگاه علوم پزشکی مورد استفاده دانشجویان می باشد از جمله آثار ایشان می توان به کتب زیر اشاره نمود:

1- فرهنگ لغات تخصصی رشته پزشکی

2- ترجمه کتاب مرجمع بین المللی برونر و سودارث

3- سلسه کتب مراقبت و پرستاری از نوزادان و کودکان

4- مقالات متعدد علمی که از سال 1370 به بعد توسط ایشان به جامعه علمی پزشکی ارائه شده است. 

سید محمود هاشمی نیا در سال 1333 خورشیدی در شهرستان بیجار،بیجار گروس متولد شد.دوران شش ساله ی ابتدایی را در دبستان رضاشاه و دبستان ابن سینا به پایان رسانید.

دوران دبیرستان را ( سه سال اول در دبیرستان کورش و سه سه سال دوم در دبیرستان پهلوی ) در رشته ی طبیعی به پایان رسانید. و در سال 52 در رشته طبیعی به پایان رسانید. در سال 52 در در رشته علوم انسانی وارد دانشسرای راهنمایی تربیت معلم شد و در سال 54 رسما به استخدام آموزش و پرورش درامد و در شهرستان بیجار مشغول به شغل مقدس معلمی گردید. او در تاریخ 1382/9/19 بازنشسته شد. هاشم نیا در سال 1348 عضو فعال مرکز فرهنگ مردم گردید و به تشویق و ترغیب استاد فقید سید ابوالقاسم انجوی شیرازی به جمع آوری فرهنگ مردم گروس پرداخت که حاصل آن تلاشهای آثار زیر است

1- فرهنگ مردم گروس

2-فرهنگ صداها

3-فلسفه حیوانات درباورهای مردم گروس

4-فرهنگ لغت مردم گروس

5-شهدا شمع محفل محفل بشیرت اند

6- بسیج و بسیجی از دیدگاه فرهنگ مردم گروس

7-جنایت و جنایت از دیدگاه فرهنگ مردم گروس

8-خاطرات معلمدانشمند گروسی سید عبدالمجید گروسی

 


آیت الله سید عبدالمجید گروسی یکی از علمای مجتهد و صاحب نظر، در روستای (( قاضی قوچی )) بیجار متولد گردیده و در عنفوان جوانی بعد از تحصیلات مقدماتی حوزوی به عراق مسافرت نموده است. او سالها در سامرا در زمره ی شاگردان نامدار آیت الله میرزا حسن شیرزای و علامه حاج سیدحسین کوه کمره ای مشهور به سید حسین ترک بوده، و مدتی هم از محضر میرزا حبیب الله رشتی در نجف اشرف استفاده کرده است.

آن مرحوم پس از اخذ درجه اشتهاد و مقام مرجعیت دینی، به ایران بازگشت نموده و در شهر همدان سکنا گزیده و ریاست حوزه علمیه و نیز سمت تدریس و مرجعیت دینی آن دیار را برعهده داشته است. او دارای حافظه ای بسیار قوی بوده و تسلط فوق العاده ای به ادبیات عرب داشته و علاوه بر تدریس، اهل منبر و وعظ و ارشاد نیز بوده است. او در شیوه زیست و زندگی آن طوری بوده خود را نشان می داده و از ریا کاری و دو رنگی سخت بیزار بوده و دوره ای می جسته است. عالم جلیل القدر آقای سید محمدباقر موسوی گروسی همدانی،مترجم معروف تفسیرالمیزان بوده است و در آخر شوال سال 1319 هجری در همدان درگذشته است. مرقد او در امامزاده حسین همدان در نزدیکی مسجد جامع آن شهر، زیارتگاه مردم آن دیار است

آثار سید عبدالمجید گروسی:

آن مرحوم دارای آثار علمی ارزشمندی است که شماری از آنها به مخطوط در متابخانه غرب همدان موجود است که عبارتند از:

1- اصول فقه: ( شامل چند مبحث اصولی )، به شماره نسخه خطی 4690 در کتابخانه غرب ( کتابخانه آخوند ملا علی همدانی )

2- البدایه المنطقبه

3- تقریرات درس شیخ انصاری

تقریرات درس خارج حاج میرزا حبیب الله رشتی

و..Average :  4.50 |  Submitted :  2

Tags
    5.7.9.0
    V5.7.9.0