احداث کارخانه بازیافت زباله شهرداری بیجار احداث کارخانه بازیافت زباله شهرداری بیجار احداث کارخانه بازیافت زباله شهرداری بیجار

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طرح احداث کارخانه بازیافت زباله شهرداری بیجار       
نام استان کردستان
نام شهر بیجار
نام طرح کارخانه بازیافت زباله
تلفن هماهنگی 0872 422 3366-0872 422 4010 
ظرفیت پیشنهادی سالانه 1500تن
موارد کاربرد مصرف در بخش کشاورزی - صنعت
عمده مواد اولیه مصرفی  زباله
اشتغال زایی (نفر) 50 نفر
محل پیشنهادی ایستگاه زباله شهرداری واقع در کیلومتر جاده تکاب 
سرمایه گذاری ثابت ارزی (یورو) ******
سرمایه گذاری ثابت  (ریالی) 10,000,000,000
سرمایه در گردش (ارزی) **********
سرمایه در گردش (ریالی) **********
زمین مورد نیاز (متر مربع) 2000
زیربنا تجاری 200
زیر بنا خدماتی 100
روش سرمایه گذاری (مشاکت مدنی یا BOT یا سایر ) BOT
آورده شهرداری عرصه ومجوزهای لازم
آورده سرمایه گذار ساخت و تجهیز
سهم الشرکه طرفین  سهم شهرداری  20 درصد  - سهم سرمایه گذار  80 درصد
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال ) 5
نرخ بازگشت سرمایه (درصد ) 30 درصد
دوره بازگشت سرمایه (سال ) 10 سال
تسهیلات ویژه حمایت اداری-اخذ مجوزهای لازم

اخبار روز
news categories 
     
 
news code : 14284
 
     
     
 
news code : 14289
 
     
     
 
news code : 14288
 
     
     
 
news code : 14287
 
     
     
 
news code : 14283
 
     
     
 
news code : 14281
 
     
     
 
news code : 10005
 
     

5.3.5.0
V5.3.5.0