احداث شهربازی سرپوشیده شهرداری بیجار احداث شهربازی سرپوشیده شهرداری بیجار

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طرح احداث شهربازی شهرداری بیجار       
نام استان  کردستان
نام شهر بیجار
نام طرح احداث شهربازی
تلفن هماهنگی 08724223366-4224010
ظرفیت پیشنهادی 400000
موارد کاربرد  تفریحی - سرگرمی
عمده مواد اولیه مصرفی  مصالح ساختمانی - تجهیزات وسایل بازی
اشتغال زایی (نفر)  نفر50
محل پیشنهادی بیجار - پارک شاهد
سرمایه گذاری ثابت ارزی (یورو)  
سرمایه گذاری ثابت  (ریالی) 20,000,000,000
سرمایه در گردش (ارزی)  
سرمایه در گردش (ریالی)  
زمین مورد نیاز (متر مربع) 30000
زیربنا تجاری  
زیر بنا خدماتی  
روش سرمایه گذاری (مشاکت مدنی یا BOT یا سایز ) BOT-ساخت- بهره برداری-تحویل
آورده شهرداری عرصه و مجوزهای لازم
آورده سرمایه گذار ساخت تجهیزات
سهم الشرکه طرفین  سهم شهرداری0/020  - سهم سرمایه گذار0/080
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال )  
نرخ بازگشت سرمایه (درصد )  
دوره بازگشت سرمایه (سال ) 10سال
تسهیلات ویژه حمایت اداری - اخذ مجوزهای لازم

اخبار روز
news categories 
     
 
news code : 14284
 
     
     
 
news code : 14289
 
     
     
 
news code : 14288
 
     
     
 
news code : 14287
 
     
     
 
news code : 14283
 
     
     
 
news code : 14281
 
     
     
 
news code : 10005
 
     

5.3.5.0
V5.3.5.0