احداث هتل و تالار مراسم شهرداری بیجار احداث هتل و تالار مراسم شهرداری بیجار

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار روز
news categories 
     
 
news code : 14284
 
     
     
 
news code : 14289
 
     
     
 
news code : 14288
 
     
     
 
news code : 14287
 
     
     
 
news code : 14283
 
     
     
 
news code : 14281
 
     
     
 
news code : 10005
 
     

طرح احداث هتل و تالار مراسم شهرداری بیجار 

نام استان کردستان
نام شهر بیجار
نام طرح احداث هتل- تالار مراسم
تلفن هماهنگی  0872 422 366 -0872 422 4010 
ظرفیت پیشنهادی سالانه 40000 نفر
موارد کاربرد پذیرایی - گردشگری
عمده مواد اولیه مصرفی  مصالح ساختمانی
اشتغال زایی (نفر)       50نفر 
محل پیشنهادی بیجار پارک بزرگ سراب 
سرمایه گذاری ثابت ارزی (یورو)  
سرمایه گذاری ثابت  (ریالی) 50,000,000,000
سرمایه در گردش (ارزی)  
سرمایه در گردش (ریالی) 10,000,000,000
زمین مورد نیاز (متر مربع) 10000
زیربنا تجاری 5000
زیر بنا خدماتی  
روش سرمایه گذاری (مشاکت مدنی یا BOT یا سایر ) ساختBOT   - بهره برداری- تحویل
آورده شهرداری زمین ومجوزهای لازم
آورده سرمایه گذار ساخت و تجهیز
سهم الشرکه طرفین  سهم شهرداری0/020  - سهم سرمایه گذار0/080در طول دوران مشارکت        
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال ) 8
نرخ بازگشت سرمایه (درصد ) 30 درصد
دوره بازگشت سرمایه (سال ) 15 سال
تسهیلات ویژه زمین ومجوزهای لازم

5.3.5.0
V5.3.5.0