• ساعت : ۱۲:۱۹:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ 
تصاویری از برف روبی و شن پاشی معابر و خیابان ها توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری
تصاویری از برف روبی و شن پاشی معابر و خیابان ها توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری