• ساعت : ۱۲:۵۵:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ 
تصاویری از پاكسازی و برف روبی بلوار امام و نمك پاشی معابر سطح شهر
تصاویری از پاکسازی و برف روبی بلوار امام و نمک پاشی معابر سطح شهر