• ساعت : ۸:۱۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ 
نصب پرچم غرور آفرین ایران اسلامی در میادین سطح شهر به مناسبت دهه فجر
نصب پرچم غرور آفرین ایران اسلامی در میادین سطح شهر به مناسبت دهه فجر