• ساعت : ۱۰:۳۸:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 
عملیات برف روبی پیاده رو ها و معابر سطح شهر جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان
عملیات برف روبی و پیاده رو ها و معابر سطح شهر جهت تسهيل عبور و مرور شهروندان