• ساعت : ۱۰:۳۴:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ 
حضور گسترده مردم بیجار در راهپیمایی ۲۲ بهمن
حضور گسترده مردم بیجار در راهپیمایی ۲۲ بهمن