• ساعت : ۱۲:۱۵:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ 
آماده سازی پمپ‌های تخلیه آب برای آبگرفتگی احتمالی در اثر بارش های پیش بینی شده


آماده سازی پمپ‌های تخلیه آب برای آبگرفتگی احتمالی در اثر بارش های پیش بینی شده
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0