• ساعت : ۱۰:۵۳:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ 
حضور پرشور مردم بیجار در راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران


حضور پرشور مردم بیجار در راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران