• ساعت : ۸:۲۵:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 
فراخوان جذب سرمایه گذار

فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم


فراخوان جذب سرمایه گذار

نوبت دوم


شهرداری بیجار در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1790/ش مورخ 29/10/97 شورای اسلامی شهر و بر اساس ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت با روش های معمول مشارکتی ، نسبت به شناسائی سرمایه گذار از بین متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در بهره برداری و تجهیز کارخانه آسفالت 120 تنی فعال و مالکیتی خود، اقدام نماید .


آدرس کارخانه : استان کردستان شهرستان بیجار کیلومتر پنج جاده تکاب

هدف : استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در کارخانه و افزایش بهره وری آن


شرایط متقاضیان:


1-     دارا بودن توانمندی مالی و  فنی جهت انجام سرمایه گذاری

2-     داشتن حسن سابقه

3-     داشتن سابقه و تجربه مفید در این زمینه


مدارک مورد نیاز:


1-     تصویر اساسنامه شرکت و آخرین روزنامه رسمی

2-     ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و ارائه مستندات مربوط به بودجه نقدی دو سال اخیر

3-     ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان فنی و تجربه مرتبط با موضوع فراخوان

4-     ارائه نحوه مشارکت و سرمایه گذاری و تشریح دقیق نحوه تامین مالی


         از متقاضیان دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 15 روز از از تاریخ نشر نوبت دوم آگهی ضمن اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد به صورت مکتوب ، نسبت به تحویل مستندات ذیل به آدرس استان کردستان شهرستان بیجار خیابان طالقانی شهرداری بیجار واحد پیمان و رسیدگی اقدام نمایند .ضمنا ارائه مستندات هیچ حقی را برای ارائه دهنده ایجاد نخواهد کرد و شهرداری بیجار پس از بررسی مستندات نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه گذاری اقدام نموده و در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .جزئیات بیشتر کار در مشارکت نامه نهائی درج خواهد شد .کلیه هزینه های برگزاری فراخوان از سرمایه گذار انتخابی دریافت خواهد شد .امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0