• ساعت : ۱۱:۴۷:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 
زیرسازی آسفالت كوچه پرویز مرادی و كوچه سلیمانی و خیابان اصلی فاز دو

زیرسازی آسفالت کوچه پرویز مرادی و کوچه سلیمانی و خیابان اصلی فاز دو