• ساعت : ۱۲:۵۸:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ 
ترمیم و بازسازی كانیوا در كمربندی بادامستان جهت هدایت آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری

ترمیم و بازسازی کانیوا در کمربندی بادامستان جهت هدایت آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0