عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۲:۴۵:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ 
ترمیم و بتن ریزی پیاده رو خیابان آزادگان توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

ترمیم و بتن ریزی پیاده رو خیابان آزادگان توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0