عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۲:۵۸:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
آسفالت كوچه انصاری پایین تر از مجتمع تجاری اریكه گروس واقع در خیابان شهدای شمالی توسط شهرداری بیجار

آسفالت کوچه انصاری پایین تر از مجتمع تجاری اریکه گروس واقع در خیابان شهدای شمالی توسط شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0