عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۳:۱۱:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
آسفالت كوچه شهید افشاری واقع در خیابان طالقانی شرقی توسط شهرداری بیجار

آسفالت کوچه شهید افشاری واقع در خیابان طالقانی شرقی توسط شهرداری بیجار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0