عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۳:۵۰:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
ورودی دو مغازه به دلیل تخلف ساختمانی و رأی كمیسیون ماده صد توسط شهرداری مسدود شد.

ورودی دو مغازه به دلیل تخلف ساختمانی و رأی كمیسیون ماده صد توسط شهرداری مسدود شد. 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0