عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۳:۲:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
تعمیر پل فلزی ورودی بلوار شهید رحمانی توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

تعمیر پل فلزی ورودی بلوار شهید رحمانی توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0