عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۳:۲۲:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
عملیات ساخت كانیوا در كوچه شهسواری واقع در خیابان آیت الله فاضل گروسی جهت هدایت صحیح آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری

 عملیات ساخت کانیوا در کوچه شهسواری واقع در خیابان آیت الله فاضل گروسی جهت هدایت صحیح آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0